Firmy i StartupyPorady

Biznesplan – dlaczego warto i jak się do tego zabrać?

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Żeby lepiej mu sprostać, warto sporządzić biznesplan. Pozwala on uporządkować informacje dotyczące przyszłej firmy. Czym jest biznesplan? Dlaczego poleca się jego stworzenie? I od czego zacząć, by był on pomocny?

Czym jest biznesplan?

Jak sama nazwa wskazuje, biznesplan to dokument, w którym przyszły przedsiębiorca przedstawia swoje plany odnoszące się do działalności gospodarczej, którą chce prowadzić. Zawarte są w nim nie tylko ogólne informacje, ale i szczegółowa koncepcja tego, jak firma ma funkcjonować, wraz z analizą zasobów finansowych, przewidywanych kosztów, specyfiki rynku oraz działającej w branży konkurencji.

W biznesplanie nie może również zabraknąć informacji dotyczących tego, jakie produkty lub usługi zamierza oferować przedsiębiorca. DOPISAĆ

Dlaczego warto stworzyć biznesplan?

Stworzenie biznesplanu niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze, dokument ten dostarcza, a przede wszystkim porządkuje informacje na temat biznesu. Ujawnia on różne zagadnienia, o których przedsiębiorca musi pomyśleć, zanim zdecyduje się na otwarcie firmy. W ten sposób można wykryć wszelkie luki w idei i odpowiednio wcześnie je załatać, co zwiększa prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu.

Rola informacyjna to jednak nie wszystko. Biznesplan w mniej lub bardziej szczegółowy sposób określa instrukcje na temat zarządzania firmą. Mając jasno wytyczony cel i trzymając się ściśle przygotowanych wcześniej wskazówek, o wiele łatwiej osiągnąć zamierzone rezultaty. Oczywiście nie chodzi o to, aby sztywno trzymać się wszystkich wytycznych, gdyż nie zawsze uwzględniają one zmiany sytuacji na rynku. Niemniej dysponując biznesplanem, trudniej zbacza się z obranej na początku wizji rozwoju.

Biznesplan może się okazać pomocny, jeśli przedsiębiorca zamierza ubiegać się o zewnętrzne wsparcie finansowe. Wówczas przedstawienie go bankowi, urzędnikowi w Urzędzie Pracy czy też inwestorowi Venture Capital jest obligatoryjne i najczęściej stanowi podstawę udzielenia środków. Dzięki zapoznaniu się z biznesplanem podmioty te mogą ocenić realną szansę powodzenia przedsięwzięcia i określić jego opłacalność.

Jak napisać biznesplan?

W zależności od przeznaczenia biznesplanu może on mieć nieco różną formę. Poszczególne instytucje mogą mieć bowiem inne wymagania. Warto więc je sprawdzić, zanim przejdzie się do sporządzania dokumentu. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje go dla siebie, wówczas ma większą dowolność – chociaż i wtedy warto trzymać się ogólnie przyjętego schematu, tak aby nie przeoczyć żadnej ważnej kwestii.

Klasyczny biznesplan powinien mieć następującą strukturę:

  1. Streszczenie – skrótowy opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego najważniejszych cech. Co ważne, część tę pisze się na końcu. Zawiera ona najistotniejsze informacje z poszczególnych części. Stanowi tym samym esencję dokumentu,
  1. Charakterystyka firmy – w której określamy nazwę oraz formę prawną i przedmiot działalności, a także wskazujemy siedzibę przedsiębiorstwa i pełne dane teleadresowe. W tej części powinny znaleźć się również informacje dotyczące misji firmy, wyznawanych przez nią wartości oraz polityki jej działania. Dobrze dołączyć do niej także życiorysy właścicieli,
  1. Opis towarów i/lub usług – należy w nim umieścić dokładne informacje na temat produkowanych wyrobów, ich cech, metod wykonania oraz niezbędnych do ich wytworzenia maszyn. Nie można zapomnieć w tym miejscu o ustaleniu cen,
  1. Opis zarządzania działalnością, uwzględniający również plany zatrudnienia pracowników, jeśli przedsiębiorca nie zamierza działać w pojedynkę,
  1. Sytuacja na rynku – w ramach tej części nie powinno zabraknąć opisu branży, w której zamierza funkcjonować przedsiębiorca, a także analizy konkurencji,
  1. Plan finansowy – powinien zawierać nie tylko przewidywane koszty działalności, ale i zasoby kapitałowe, jakimi dysponuje organizacja, a także sposoby pozyskiwania funduszy,
  1. Strategia marketingowa – to w tej części umieszcza się informacje na temat tego, w jaki sposób przedsiębiorca zamierza wypromować swój biznes. Czy to będzie reklama w Internecie? A może klasyczna kampania bilbordowa? Wszystko zależy od specyfiki przedsięwzięcia. To właśnie do niej należy dostosować strategię marketingową.

Dzięki zachowaniu powyższej struktury biznesplan jest czytelny, przejrzysty i zrozumiały. Nada się nie tylko do użytku własnego, ale i z powodzeniem może stanowić podstawowy dokument do ubiegania się o zewnętrzne wsparcie finansowe.

Sporządzenie biznesplanu to ważny krok. Jeżeli przyszły przedsiębiorca na poważnie rozważa założenie własnej działalności, etapu tego nie można ominąć. Dokument to swoisty plan działania, do którego można się odwoływać w sytuacjach kryzysowych. Zawiera on również rzetelną analizę możliwości rynkowych, dzięki czemu osoba zamierzająca założyć firmę już na starcie wie, jak opłacalne jest to przedsięwzięcie.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?