Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Młode, niewielkie i innowacyjne przedsiębiorstwa często borykają się z problemem braku kapitału na rozruch, przez co ich perspektywiczne projekty lądują na śmietniku. By tego uniknąć, warto skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Coraz większą popularnością wśród firm cieszą się fundusze Private Equity oraz Venture Capital. Które z tych rozwiązań jest lepsze?

Jak działają fundusze Private Equity i Venture Capital?

Rynek funduszy Private Equity oraz Venture Capital funkcjonuje w Polsce prawie 30 lat. Przez ten czas finansowe wsparcie otrzymało wiele młodych i innowacyjnych firm z różnych branż. Podmioty tego typu najczęściej nie posiadają solidnych zabezpieczeń, przez co mają spory problem ze zdobyciem kredytu na finansowanie swej działalności. Odpowiedzią na ich problemy są fundusze Private Equity oraz Venture Capital.

Wśród ich największych atutów wymienia się to, że w odróżnieniu od:

  • kredytu lub pożyczki bankowej nie obciążają przedsiębiorstwa koniecznością spłaty rat,
  • emisji akcji na giełdzie są mniej kosztowne i czasochłonne oraz wykazują mniejszą podatność na wahania koniunktury,
  • inwestora branżowego nie dążą do przejęcia pełnej kontroli nad przedsiębiorstwem.

Jak wygląda to w praktyce? W zamian za przekazanie kapitału fundusz Private Equity lub Venture Capital staje się udziałowcem przedsiębiorstwa. Oferuje on jednak nie tylko wsparcie finansowe, ale i merytoryczne, współpracując z dotychczasowym właścicielem w celu zwiększenia wartości firmy. Dzięki know-how funduszu i dostępowi do jego sieci kontrahentów przedsiębiorstwo może rozwijać się na wielu płaszczyznach. Czerpie również korzyści wizerunkowe. Fundusze PE i VC cieszą się bowiem dobrą renomą na rynku.

Podobieństwa i różnice

Fundusze Private Equity i Venture Capital wykazują wiele podobieństw. Obydwa oferują zarówno wsparcie finansowe, jak i merytoryczne, a swe środki inwestują w perspektywiczne projekty, charakteryzujące się wysoką stopą zwrotu oraz równie wysokim ryzykiem niepowodzenia. Przyjmują również podobny horyzont czasowy inwestycji – od 3 do 7 lat, a ich cel jest jeden: osiągnięcie jak najwyższego zysku.

A jakie są różnice pomiędzy tymi funduszami? Rozbieżności dotyczą przede wszystkim strategii inwestowania, przyjętych minimalnych i maksymalnych pułapów inwestycji, rodzajów branż, którymi się interesują, i wreszcie tego, na jakim etapie rozwoju znajdują się przedsiębiorstwa szukające wsparcia.

Co do zasady, termin Private Equity obejmuje ogół inwestycji kapitałowych dokonywanych na rynku niepublicznym w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków, które pochodzą z przyrostu wartości kapitału. Fundusze Private Equity najczęściej wspierają przedsiębiorstwa dojrzałe, zwiększając ich kapitał obrotowy lub wzmacniając ich bilans. Zajmują się również przejmowaniem perspektywicznych spółek. Są zainteresowanie głównie firmami działającymi w branży nowych technologii.

Fundusze Venture Capital można zaś określić jako jedną z odmian inwestycji Private Equity. Udzielają one wsparcia głównie prywatnym przedsięwzięciom, które znajdują się na wczesnym etapie rozwoju. Finansują również przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu.

Powyższy podział jest jednak dosyć umowny. Trudno bowiem jednoznacznie rozgraniczyć, gdzie kończy się etap Venture, a zaczyna się finansowanie wzrostu, czym zajmują się inwestycje Private Equity. Ponadto same fundusze często łączą różne formy inwestowania. Dywersyfikacja pozwala im zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji.

Przedstawiając różnice pomiędzy funduszami Venture Capital a Private Equity, nie sposób pominąć odmiennych kryteriów oceny inwestycji. Fundusze Venture Capital dużą wagę przykładają na doświadczenia osób tworzących projekt. W początkowej fazie istnienia przedsiębiorstwa spore znaczenie ma to, kto piastuje najważniejsze funkcje. Liczy się również pomysłowość przedsięwzięcia. Z kolei w przypadku funduszu Private Equity analizie poddawane są głównie dane historyczne. Zespół zaś można dostosować w zależności od specyfiki projektu, zatrudniając specjalistów w danej branży.

Które rozwiązanie jest lepsze?

Tak naprawdę nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jak zostało wspomniane, wiele zależy od tego, jak długo nasza firma działa na rynku. W przypadku świeżo uruchomionej działalności większe szanse na zdobycie kapitału mamy, udając się do funduszu Venture Capital. Gdy zaś funkcjonujemy na rynku przez pewien czas i poszukujemy środków, które zapewnią dalszy rozwój przedsiębiorstwa, prędzej otrzymamy wsparcie od funduszy Private Equity. Nie jest to jednak regułą. Liczy się bowiem także specyfika projektu.

Jedno jest pewne! Jeżeli mamy innowacyjny pomysł, ale brak środków uniemożliwia jego realizację, warto skorzystać z pomocy funduszy Venture Capital lub Private Equity, nawet jeśli w danej dziedzinie nie mamy zbyt dużego doświadczenia. Podmioty te oferują bowiem nie tylko wsparcie finansowe, ale i merytoryczne, dzięki czemu prawdopodobieństwo sukcesu wzrasta.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?

Biznes i FinansePorady

Current Ratio, czyli wskaźnik płynności bieżącej – co to jest?