Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Co to jest fundusz Private Equity?

Przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania przedsiębiorstwa to klucz do sukcesu. Gdy pojawiają się jednak pierwsze trudności finansowe, nie ma co załamywać rąk. Istnieje bowiem wiele sposobów na odzyskanie płynności czy też sfinansowanie perspektywicznego projektu, który zapewni firmie rozwój. Na szczególną uwagę zasługują fundusze Private Equity. Czym są i jaka jest ich specyfika?

Fundusz Private Equity – co to jest?

Mianem Private Equity (PE) określa się wszelkie inwestycje, których dokonuje się na niepublicznym rynku kapitałowym. Ich celem jest nie tylko wsparcie perspektywicznych projektów, ale przede wszystkim osiągnięcie średnio- i długoterminowego zysku z przyrostu kapitału. Fundusze PE gromadzą kapitał, a następnie inwestują go w przedsięwzięcia obarczone wysokim ryzkiem niepowodzenia. Jeżeli więc mamy problem z pozyskaniem środków na rozwój swojego innowacyjnego przedsięwzięcia, fundusze Private Equity mogą okazać się rozwiązaniem. Inwestycje najczęściej obejmują średnio- i długoterminowy horyzont czasowy – od 3 do 7 lat.

Co ważne, istnieją dwa rodzaje rynku inwestycji private equity – formalny i nieformalny. Ten pierwszy tworzony jest przez banki, rządowe programy inwestycyjne oraz wyspecjalizowane przedsiębiorstwa komercyjne, które zarządzają funduszami. Drugi zaś zrzesza inwestorów indywidualnych, którzy często są określani mianem business angels. W odróżnieniu od podmiotów pierwszego rynku nie podlegają oni tak szczegółowym normom.

Atuty korzystania z funduszy Private Equity

Dla przedsiębiorstwa najważniejszym atutem korzystania z funduszu Private Equity jest pozyskanie kapitału, niezależnie od tego, jaka jest jego sytuacja finansowa. Dla przykładu, firma może mieć już zaciągnięty kredyt w banku, a i tak otrzyma wsparcie. Nie ma znaczenia również to, na jakim etapie rozwoju jest przedsiębiorstwo. Fundusz Private Equity inwestują bowiem zarówno w dopiero co powstałe podmioty, jak i firmy, które mogą się pochwalić długim stażem na rynku.

Co więcej, w odróżnieniu od kredytów i pożyczek pod zastaw fundusze PE nie wymagają zabezpieczenia transakcji, np. w formie hipoteki. Ponadto banki oraz inne instytucje udzielające wsparcia finansowego swą decyzję o przekazaniu środków uzależniają od tego, jak wysokie dochody osiąga przedsiębiorstwo. Dla funduszy Private Equity liczy się przede wszystkim potencjał przedsiębiorstwa i to, jak może się ono rozwinąć na przestrzeni lat.

Dodatkowo korzystając z funduszu PE, przedsiębiorca najczęściej otrzymuje nie tylko wsparcie finansowe, ale i merytoryczne. Pozwala to m.in. usprawnić procesy toczące się w firmie, co sprzyja jej dynamicznemu rozwojowi. Dzięki funduszowi Private Equity przedsiębiorca może realizować swoje przedsięwzięcie, nie obawiając się o to, że zabraknie mu środków na jego ukończenie lub wdrożenie.

Zanim fundusz PE podejmie decyzję o współpracy z danym podmiotem, wykonuje badanie due diligence. Jest to staranna i szczegółowa analiza działalności finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa, która pozwala określić, które działy wymagają restrukturyzacji, co pozwoli na poprawę wyników firmy i umożliwi jej szybszy rozwój.

Do tego dochodzą korzyści wizerunkowe, jakie niesie za sobą współpraca z funduszem Private Equity. Podmioty te cieszą się bowiem bardzo dobrą renomą na rynku. Wielu przedsiębiorców ceni sobie również możliwość networkingu z kontrahentami, którzy współpracują z danym funduszem. W ten sposób zwiększają bowiem sieć swych kontaktów.

Czy wsparcie funduszy Private Equity ma jakieś wady?

W zamian za pozyskane środki fundusz PE otrzymuje część udziałów przedsiębiorstwa – niezależnie, na jakim etapie rozwoju się ono znajduje. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność podzielenia się władzą w firmie i pomniejszenie autonomii założyciela. Co więcej, fundusz Private Equity będzie miał wpływ na decyzje strategiczne, dotyczące m.in. kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.

Ponadto na firmie ciążą nowe obowiązki, w tym m.in.: sporządzanie raportów okresowych dla inwestora. W przypadku zaś niepowodzenia inwestycji fundusz PE wycofa się, umarzając swą aktywność w przedsiębiorstwie.

Warto również mieć na uwadze, że fundusze PE realizują kilka projektów naraz. Nasze przedsięwzięcie nie będzie zatem jedynym, które otrzyma wsparcie. Zazwyczaj jednak nie stanowi to problemu, a to za sprawą doświadczenia tych podmiotów w sprawnym transferze środków i know-how. Niemniej zanim podejmiemy współpracę z funduszem PE, upewnijmy się, jak długo działa na rynku i czy projekty, które wspierał zakończyły się powodzeniem.

Fundusze Private Equity są bodźcem rozwojowym nie tylko z mikroekonomicznego punktu widzenia – wspierając przedsiębiorstwa, wpływają na rozwój całej gospodarki. Swe środki najczęściej lokują bowiem w innowacyjne przedsięwzięcia, które nie tylko oferują potencjalnie wysokie zwroty, ale i służą rozwojowi całych branży. Oprócz kapitału zapewniają firmom wsparcie merytoryczne, które zwiększa szansę na to, że projekt zakończy się sukcesem.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?