Firmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Co to jest fundusz Venture Capital?

Bez odpowiedniej ilości kapitału nie da się prowadzić działalności gospodarczej. By pozyskać stabilne źródło finansowania, przedsiębiorstwo może skorzystać z funduszy Venture Capital. Czym one są, jak działają i czy warto pozyskać z nich środki?

Czym jest fundusz Venture Capital?

Najogólniej mówić, fundusz Venture Capital to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który działa na niepublicznym rynku kapitałowym. Specjalizuje się w finansowaniu inwestycji będących na wczesnym etapie rozwoju i charakteryzujących się dużym poziomem ryzyka. Najczęściej są to projekty wyróżniające się także wysokim potencjałem wzrostu. Fundusz oferuje wsparcie średnio- i długoterminowe, trwające zazwyczaj od 3 do 7 lat.

W praktyce wygląda to tak, że fundusz Venture Capital obejmuje we władanie akcje lub udziały przedsiębiorstwa, w zamian oferując wsparcie kapitału. Staje się on tym samym współwłaścicielem firmy, w którą inwestuje środki. Po upływie określonego w umowie inwestycyjnej czasu fundusz Venture Capital może odprzedać swe udziały, osiągając w ten sposób zysk wynikający z przyrostu wartości przedsiębiorstwa na przestrzeni lat. Warto przy tym pamiętać, że inwestycja nie zawsze musi zakończyć się sukcesem, a fundusz VC może ponieść stratę.

W umowie inwestycyjnej określa się nie tylko okres trwania wsparcia, ale także zapisy regulujące prawa i obowiązki stron, którymi są fundusz Venture Capital oraz właściciel spółki.

Kto może liczyć na wsparcie funduszy Venture Capital?

Co do zasady, fundusze Venture Capital oferują swoje wsparcie finansowe małym i średnim przedsiębiorstwom, które znajdują się we wczesnych fazach rozwoju. Zazwyczaj są to młode, innowacyjne i prężnie rozwijające się startupy, których projekty wyróżniają się pomysłowością oraz niestandardowym myśleniem. Dzięki tym cechom firmy te dają duże nadzieje na zyski. Inwestowanie w nie jest jednak ryzykowne i może zakończyć się niepowodzeniem.

Fundusze Venture Capital oferują swój kapitał także przedsiębiorstwom, które osiągnęły już sukces i mają ustabilizowaną pozycję rynkową, jednak chcą dalej się rozwijać, np. poprzez dywersyfikację kanałów dystrybucyjnych, zwiększenie mocy przerobowej czy też wejście na zagraniczne rynki. Nie mają jednak wystarczających funduszy, by cele te zrealizować. Z pomocą przychodzą im więc inwestorzy Venture Capital.

Co to jest fundusz Venture Capital?

Z tej formy finansowania korzystały firmy, które obecnie są światowymi gigantami, w tym m.in. Facebook, Google czy też Amazon.com. Bez wsparcia funduszy Venture Capital ich założycielom trudno byłoby wcielić w życie swe nowatorskie pomysły.

Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia funduszy Venture Capital?

Wbrew pozorom fundusze Venture Capital mają przedsiębiorstwom do zaoferowania o wiele więcej niż „tylko” kapitał. Dzięki wsparciu finansowemu firmy zyskują lepszą wiarygodność rynkową, zaś dzięki wsparciu menedżerskiemu są w stanie określić spójną strategię rozwoju, zoptymalizować toczące się w przedsiębiorstwie procesy biznesowe, zrestrukturyzować zarządzanie i osiągnąć konkretny cel biznesowy.

Jak zostało wspomniane, w zamian za zainwestowane pieniądze fundusze Venture Capital najczęściej otrzymują udziały w przedsiębiorstwie, z reguły nie oczekując przy tym dodatkowych gwarancji i zabezpieczeń. Nabywając udziały, zapewniają sobie jednak pakiet pewnych przywilejów, np. wchodzą w skład rad nadzorczych. Mają więc wpływ na kierunek rozwoju firmy. Pozostawiają jednak podmiotowi pewną autonomię w zarządzaniu. Prawo do ingerowania w podejmowane decyzje jest uzasadnione – fundusze Venture Capital ponoszą bowiem duże ryzyko utraty zainwestowanego kapitału.

Za najważniejsze korzyści płynące ze współpracy z funduszem Venture Capital uznaje się:

  • pozyskanie środków, które najczęściej zasilają kapitał zakładowy spółki i są przeznaczone na realizację nowatorskich przedsięwzięć,
  • dywersyfikację ryzyka poprzez rozłożenie go pomiędzy pomysłodawcę projektu a fundusz VC,
  • dostęp do know-how funduszu i kontaktów biznesowych menedżerów, którzy obsługują projekt,
  • poprawę wizerunku firmy – nie tylko przez zastrzyk gotówki, ale i obecności przedstawicieli funduszu VC w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki,
  • poprawę kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie i usprawnienie toczących się wewnątrz procesów biznesowych.

Wśród atutów tego sposobu pozyskiwania kapitału na rozwój jest również to, że przedsiębiorstwo nie musi regularnie spłacać rat kapitału oraz odsetek, jak ma to miejsce w przypadku kredytu inwestycyjnego. Tym sposobem rośnie wartość firmy, która dzięki wsparciu funduszu VC dysponuje większymi środkami.

Nawiązując współpracę z funduszem Venture Capital, przedsiębiorstwo musi liczyć się z częściową utratą kontroli oraz koniecznością dzielenia się władzą i zyskami. W zamian za to otrzymuje wsparcie finansowe, a także dostęp do know-how, co ułatwia jego dynamiczny rozwój i pozwala na zrealizowanie opracowanych projektów inwestycyjnych. Jednak to, czy zakończą się one powodzeniem, nigdy nie jest pewne. Ryzyko ponoszą na równi właściciel firmy, jak i fundusz Venture Capital.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?