Firmy i StartupyNewConnectPorady

Co to jest NewConnect?

Chociaż funkcjonuje od niedawna, zajął poczesne miejsce wśród rynków finansowych w Polsce. New Connect, bo o nim mowa, jako Alternatywny System Obrotu rządzi się swoimi prawami. Czym jest i co oferuje przedsiębiorstwom i inwestorom?

NewConnect – co to jest?

NewConnect stanowi platformę obrotu akcjami oraz innymi instrumentami finansowymi, działającą poza rynkiem regulowanym. Funkcjonuje od 30 sierpnia 2007 roku i jest zorganizowany w formie Alternatywnego Systemu Obrotu. Rolę nadzorcy i organizatora obrotu pełni na nim Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zobacz także Jak wejść na NewConnect.

NewConnect to rynek, który powstał z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, charakteryzujących się wysoką dynamiką wzrostu oraz szukających dodatkowych źródeł finansowania. Dla inwestorów zaś stanowi ciekawą alternatywę pomnażania kapitału. W zamian za podwyższone ryzyko mogą oni liczyć na wysokie stopy zwrotu. Jednak inwestując na NewConnect, na uwadze należy mieć to, że i straty mogą być wysokie. Dlatego inwestorom zaleca się daleko posuniętą ostrożność. Wśród atutów rynku można wymienić także to, że daje on możliwość zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego, co jest pożądaną praktyką.

Spółki notowane na NewConnect – krótka charakterystyka

Na NewConnect notowane są akcje młodych spółek, które wyróżniają się stosunkowo niewielką przewidywaną kapitalizacją, innowacyjnością i wysokim potencjałem wzrostu, zwłaszcza w początkowej fazie rozwoju. Najczęściej działają one w branżach, takich jak:

  • IT,
  • biotechnologia,
  • media elektroniczne,
  • energia alternatywna.

Swe funkcjonowanie opierają głównie na aktywach niematerialnych. Nie dziwi zatem fakt, że by zrealizować swe ambitne projekty, aktywnie poszukują różnych źródeł finansowania. Z założenia NewConnect jest tylko przystankiem i docelowo notowane nań przedsiębiorstwa mają przechodzić na główny parkiet GPW, docierając w ten sposób do jeszcze szerszego grona inwestorów.

Czym wyróżnia się NewConnect? Co daje przedsiębiorstwom, a co inwestorom?

Jak zostało wspomniane, New Connect jest zorganizowany w formie Alternatywnego Systemu Obrotu, co determinuje jego specyfikę. Dzięki nowoczesnej formule organizacyjnej umożliwia on finansowanie młodych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, które niejednokrotnie nie mają wystarczających środków na realizację swych innowacyjnych pomysłów.

Co więcej, na rynku NewConnect obowiązują bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne w porównaniu z rynkiem regularnym. Dla przykładu, niewymagany jest minimalny poziom kapitalizacji spółki na poziomie 15 milionów euro. Dla przedsiębiorstw oznacza to niższe koszty wejścia na parkiet i pozyskania kapitału. Niestety, w przypadku inwestorów wiąże się to z wyższym ryzykiem utraty zainwestowanych środków.

Dodatkowo NewConnect ma do zaoferowania przedsiębiorcom doskonałą ekspozycję na inwestorów, którzy zachęceni prestiżem i renomą organizatora rynku, jakim jest wspomniana wcześniej Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, częściej sięgają do swych portfeli, decydując się na zainwestowanie kapitału w firmę.

Ponadto spółka notowana na NewConnect może liczyć na zwiększenie transparentności i rozpoznawalności przedsiębiorstwa oraz jego promocję, co również pozytywnie wpływa na zainteresowanie inwestorów. Ci zaś otrzymują obiektywną wycenę rynkową funkcjonujących na NewConnect spółek, którą mogą wykorzystać jako wskazówkę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Nie powinna być to jednak jedyna determinanta brana pod uwagę przy lokowaniu kapitału. Dobra znajomość samego rynku, instrumentów finansowych, które na nim się pojawiają, oraz zasad inwestowania i funkcjonowania gospodarki zwiększa szansę na podejmowanie właściwych decyzji oraz osiąganie lepszych wyników inwestycyjnych.

Indeksy i segmenty rynku – garść konkretów

Do głównych indeksów NewConnect można zaliczyć: NCIndex oraz NCIndex 30. Pierwszy z nich uwzględnia wszystkie firmy, które są notowane na NewConnect. To indeks dochodowy. Przy jego określaniu bierze się więc pod uwagę zarówno ceny akcji spółek, jak i dochody z dywidend i praw poboru. Drugi z wymienionych indeksów – NCIndex 30 – to również indeks dochodowy, z tą jedną różnicą, że uwzględnia on 30 najbardziej płynnych przedsiębiorstw, które są notowane na NewConnect.

Co więcej, by zwiększyć transparentność spółek notowanych na NewConnect, zostały one zgrupowane w trzech segmentach: NC Lead, NC High Liquidity Risk oraz NC Super Liquidity Risk. W pierwszym znajdują się największe i najpłynniejsze przedsiębiorstwa, w dwóch ostatnich – te o podwyższonym poziomie ryzyka płynności.

Jak zostało wspomniane, NewConnect to stosunkowo młody rynek, jednak dzięki temu, że przy jego tworzeniu inspirowano się londyńskim parkietem AIM i skandynawskim First North, jest on bardzo dobrze zorganizowany, przez co cieszy się popularnością zarówno wśród innowacyjnych, prężnie rozwijających się przedsiębiorstw, które szukają dodatkowych źródeł finansowania, jak i inwestorów prywatnych zainteresowanych alternatywnymi metodami pomnażania kapitału. Dzięki NewConnect podmioty te mogą się spotkać, co prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów w gospodarce.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?