Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?

Brak wystarczających środków finansowych pogrzebał już niejeden nowatorski pomysł na biznes. Jeżeli więc prowadzimy działalność finansową i odczuwamy braki kapitałowe, musimy reagować natychmiastowo. Poszukiwania prywatnego inwestora nie są jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. W jaki sposób go odnaleźć i zdobyć jego uwagę?

Inwestor prywatny – czy warto go szukać?

Pozyskując prywatnego inwestora, liczyć możemy nie tylko na wsparcie finansowe, ale i merytoryczne. Doświadczenie menedżerskie i know-how to elementy istotne na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa, jednak we wczesnych fazach jego rozwoju, kiedy ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia jest największe, mają szczególne znaczenie – mogą nawet uchronić biznes przed klęską. Za sprawą inwestora prywatnego możemy również usprawnić procesy organizacyjne toczące się w firmie oraz rozbudować sieć kontaktów.

Prywatny inwestor z reguły:

 • nie jest skupiony w jakimkolwiek funduszu inwestycyjnym i nie funkcjonuje w ramach żadnej instytucji, która zajmuje się zarządzaniem różnymi projektami biznesowymi i jedynie korzysta z kapitału przekazanego jej przez inwestorów,
 • decyzje inwestycyjne podejmuje samodzielnie, mając na uwadze wiążące się z tym ryzyko, kierując się swym doświadczeniem i intuicją,
 • środki finansowe angażuje w te projekty przeprowadzane w ramach branż, na których się zna,
 • działalność inwestycyjną traktuje jako dodatkowe źródło przychodów.

Co do zasady, wyróżnia się dwa podstawowe typy inwestorów prywatnych: inwestorzy finansowi i inwestorzy strategiczni. Ci pierwsi przekazują swój kapitał przedsiębiorcy, w zamian oczekując określonego zwrotu z inwestycji; nie ingerują w zarządzanie firmą i wewnętrzne procesy. Inwestorzy strategiczni natomiast oferują kompleksowe wsparcie – zarówno finansowe, jak i merytoryczne.

Jak przyciągnąć inwestora?

Pozyskanie inwestora prywatnego to tak naprawdę nie lada wyzwanie. Jeśli jednak przedsięwzięcie to zakończy się powodzeniem, nasza firma rozkwitnie. Jakie kroki należy podjąć, by odnieść sukces?

 1. Przygotuj dokumenty inwestycyjne o wysokiej wartości merytorycznej i wizualnej. Ich celem jest nie tylko przedstawienie projektu, ale również zachęcenie inwestora do zaangażowania kapitału w inwestycję. Ich jakość nie może zatem budzić żadnych zastrzeżeń. Nieakceptowalne są jakiekolwiek błędy w wyliczeniach, zwłaszcza odnoszących się do przewidywanej stopy zwrotu z inwestycji. Ważna jest także poprawność językowa tekstu. Dla jego urozmaicenia, warto posiłkować się tabelami, wykresami i grafikami. Zwiększy to czytelność dokumentów inwestycyjnych oraz sprawi, że będą one atrakcyjniejsze w odbiorze.

Wśród dokumentów, które zamierzamy przedstawić inwestorowi prywatnemu, nie może zabraknąć:

 • teasera inwestycyjnego – to właśnie on odpowiada za zwrócenie uwagi inwestora na projekt i umożliwia organizację spotkania zainteresowanych współpracą stron,
 • prezentacji – stanowi podstawę na pierwszym spotkaniu z inwestorem, pozwalając mu szerzej zaznajomić się z projektem,
 • modelu finansowego – to dokument, który przedstawia projekt w liczbach. Ma również za zadanie ułatwić due deligence.

Jak łatwo zauważyć, powyższa lista nie zawiera biznesplanu. Tak naprawdę bowiem podczas poszukiwań inwestora prywatnego ma on znaczenie drugorzędne. Biznesplan to obszerny dokument, który zawiera wiele szczegółowych informacji. Nie dość, że inwestorzy zwykle nie mają czasu na jego przeczytanie, to jeszcze znajdujące się w nim dane dosyć szybko się dezaktualizują, co wymusza konieczność nieustannego nanoszenia poprawek.

 1. Skontaktuj się i prowadź rozmowy z jak największą liczbą inwestorów. To trudny etap. Wielu inwestorów, którym przekażemy dokumenty inwestycyjne, z pewnością się do nas nie odezwie. Nawet reakcja osób zainteresowanych projektem zazwyczaj nie jest natychmiastowa. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i nie zniechęcać pierwszymi niepowodzeniami. Nawet pomimo niewielkiego zainteresowania projektem, wciąż powinniśmy kontynuować wysyłanie dokumentów inwestycyjnych i usilnie próbować spotkać się z inwestorami. Nasze zaangażowanie w końcu się opłaci.
 1. Odpowiednio przygotuj się do pierwszego spotkania z inwestorem. Spotkanie z inwestorem to jeden z najważniejszych etapów w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego. Od niego wiele zależy.

Na spotkaniu z inwestorem będziemy mieć okazję, by krótko przedstawić nasz projekt, odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości zainteresowanego, a także zachęcić do współpracy. Szczególnie przydatna może okazać się prezentacja multimedialna. Nie powinna ona jednak mieć więcej niż 15 slajdów, chociaż oczywiście nie jest to sztywną regułą i zależy to od specyfiki projektu.

 1. Spotykaj się z innymi inwestorami, nawet jeśli jeden wyraził zainteresowanie projektem. Przed podpisaniem umowy inwestycyjnej nic nie jest pewne i inwestor może zrezygnować w każdej chwili. Warto więc mieć plan B.

Poszukując inwestora prywatnego, musimy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość. Ważna jest również konsekwencja – nie możemy zaniechać działań, nawet jeśli początkowo nasz projekt nie wzbudza zainteresowania. Dzięki uporowi i determinacji z pewnością odniesiemy sukces, a nasze przedsięwzięcie zyska potrzebne wsparcie finansowe i merytoryczne.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinansePorady

Current Ratio, czyli wskaźnik płynności bieżącej – co to jest?