NewConnectPorady

Jak wejść na NewConnect?

Obecność na NewConnect jest dla przedsiębiorstw szansą na pozyskanie stabilnego źródła finansowania, zaś inwestorom pozwala osiągnąć ponadprzeciętne zyski. Nic więc dziwnego, że i jedni, i drudzy chcą wejść na ten rynek. Jak jednak mogą tego dokonać?

Procedura wejścia na NewConnect dla przedsiębiorstwa

Zainteresowanie przedsiębiorstw wejściem na NewConnect sukcesywnie rośnie. Jako Alternatywny System Obrotu oferuje im on bowiem:

  • możliwość pozyskania kapitału,
  • doskonałą ekspozycję na inwestorów,
  • większy prestiż i renomę,
  • promocję i zwiększenie rozpoznawalności,
  • zwiększenie transparentności toczących się wewnątrz procesów,

Całość dopełniają bardziej liberalne wymogi formalne i obowiązki informacyjne, za sprawą których cała procedura wejścia na NewConnect jest łatwiejsza w porównaniu z głównym parkietem GPW, a i jej koszty są niższe. Choć stanowi to dodatkową zachętę, jedynie część młodych, innowacyjnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, bo to właśnie z myślą o nich powstał NewConnect, jest w stanie spełnić stawiane przed nimi warunki. Jak więc wygląda procedura wejścia na ten rynek?

Po pierwsze, przedsiębiorstwo musi być gotowe na poniesienie pewnych kosztów, które są związane z modyfikacją struktury organizacyjnej spółki. Podstawowym wydatkiem jest zatrudnienie autoryzowanego doradcy, który odpowiednio przygotuje firmę do wejścia na rynek. Zapewnia on m.in. pomoc w przygotowaniu odpowiedniego dokumentu informacyjnego. Rolę certyfikowanego doradcy zazwyczaj pełni firma inwestycyjna lub inny podmiot wpisany na listę autoryzowanych doradców.

Po drugie, koniecznością jest upublicznienie pewnych danych, co może utrudnić przedsiębiorstwu rywalizację o względy klientów. Wyjawienie informacji konkurencji nie jest strategicznym posunięciem. Co więcej, spółka nie może znajdować się w stanie postępowania likwidacyjnego lub upadłości, choć wyjątki od tej reguły się zdarzają.

Emisja akcji spółki debiutującej na NewConnect może odbywać się w drodze oferty prywatnej i publicznej. Tę pierwszą wybiera zdecydowana większość przedsiębiorstw, bo aż 19%. Pozostałe 10% decyduje się na drugi sposób. Jest on jednak bardziej skomplikowany i czasochłonny, co przekłada się na mniejsze zainteresowanie firm. Co ważne, statut lub umowa emitenta musi przewidywać nieograniczoną zbywalność akcji.

Procedura wejścia na NewConnect dla inwestora

NewConnect oferuje inwestorom prywatnym możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Nie dziwi zatem fakt, że coraz więcej osób decyduje się na ulokowanie kapitału w młode, innowacyjne i dynamicznie rozwijające się spółki notowane na tym parkiecie. Pojawia się jednak pytanie, jak wejść na rynek?

Wbrew pozorom nie jest to skomplikowana procedura. Jedyne, co przyszły inwestor musi zrobić, to otworzyć w wybranym przez siebie domu maklerskim rachunek maklerski przeznaczony do zawierania transakcji kupna i sprzedaży na GPW. Można to zrobić, nawet nie wychodząc z domu – wykorzystując w tym celu Internet. Mając na uwadze wygodę swoich klientów, opcję tę oferuje coraz więcej domów maklerskich. Cała procedura założenia rachunku maklerskiego do obrotu na NewConnect odbywa się na podstawie klasycznej umowy o świadczeniu usług brokerskich.

Z kolei osoby, które mają już założony rachunek maklerskich, zazwyczaj nie muszą podpisywać żadnych dodatkowych dokumentów uprawniających ich do lokowania swego kapitału na NewConnect. Będąc w posiadaniu rachunku maklerskiego, możemy przystąpić do zawierania transakcji kupna i sprzedaży. Zlecenia przyjmowane są przez Internet, telefonicznie i osobiście. To, na jaką opcję się zdecydujemy, zależy więc od naszych indywidualnych preferencji.

Niezależnie od wybranego sposobu składania zleceń pamiętać musimy o prowizji na rzecz domu maklerskiego, która zazwyczaj stanowi procent od kwoty, na którą opiewa wykonywana transakcja. Inwestując na NewConnect, nie możemy także zapomnieć o zwiększonym ryzyku. Wynika ono m.in. z krótkiego okresu funkcjonowania spółek, ograniczonej płynności akcji czy też mniejszego rozdrobnienia akcjonariatu.

Inwestowanie na NewConnect to zatem ryzykowne przedsięwzięcie. Niemniej możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków działa na inwestorów bardzo zachęcająco. Coraz częściej decydują się oni na ulokowanie kapitału w ten sposób. Brak dostatecznej wiedzy i umiejętności inwestycyjnych może sprawić, że inwestycja zakończy się jednak fiaskiem i zamiast ponadprzeciętnych zysków będziemy liczyć ponadprzeciętne straty. Jeśli więc nie czujemy się pewni w temacie, a nie chcemy zrezygnować z inwestowania na New Connect, warto o pomoc poprosić specjalistów.

NewConnect jest atrakcyjnym rynkiem nie tylko dla inwestorów, ale i młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw, które upatrują w nim szansy na pozyskanie stabilnego źródła finansowania, co pozwoli im na zrealizowanie ambitnych projektów. Dzięki zastrzykowi kapitału będą one mogły w dalszym ciągu się rozwijać, a w przyszłości dołączyć do elitarnego grona spółek notowanych na głównym parkiecie GPW. Gra jest więc warta świeczki. I nie dziwi fakt, że wiele firm chce wejść na NewConnect.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?