NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

NewConnect to alternatywny system obrotu organizowany przez GPW, który powstał w 2007 roku. Jest on atrakcyjny zarówno dla przedsiębiorstw, jak i inwestorów prywatnych. Odznacza się jednak podwyższonym ryzykiem. Czy warto z niego korzystać? Jakie ma zalety i wady?

Co NewConnet daje przedsiębiorstwom, a co inwestorom?

NewConnect powstał z myślą o małych, dynamicznie się rozwijających spółkach, które przez wzgląd na swoją wielkość, krótki staż na rynku oraz niską wiarygodność kredytową mają problemy z pozyskaniem kapitału. Ograniczona ilość środków sprawia, że trudniej im finansować działalność i nowatorskie projekty, których są twórcami. NewConnect daje im na to szansę.

Oprócz możliwości pozyskania funduszy rynek ten oferuje firmom także inne korzyści, w tym:

 • niskie koszty debiutu,
 • minimalne wymogi informacyjne,
 • prostsze w porównaniu z GPW wymogi wprowadzenia spółki do obrotu,
 • dowolność w wyborze standardów rachunkowości, według których przedsiębiorstwo może przygotowywać raporty.

Wszystko to ma zachęcić młode przedsiębiorstwa do wchodzenia na NewConnect. A co rynek ten ma do zaoferowania inwestorom? Przede wszystkim ponadprzeciętne zyski w krótkim odstępie czasu, możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, a także łatwy dostęp do perspektywicznych i dynamicznie się rozwijających przedsiębiorstw. Za największe jego atuty inwestorzy uznają:

 • duże zmiany kursów akcji,
 • możliwość zarabiania na daytradingu,
 • niższe koszty tradingu.

Nawet mniejszy gracz ma możliwość wpływu na cenę. Płynność jest bowiem przystosowana do mniejszych transakcji kupna-sprzedaży. Inwestycje na rynku NewConnect polecane są najczęściej inwestorom preferującym krótki horyzont czasowy. Ruchy na walorach są bowiem większe i dynamiczniejsze.

Zwiększone ryzyko inwestycji – z czego wynika?

Powszechnie wiadomo, że im wyższe zyski oferuje dany sposób pomnażania kapitału, tym wyższym ryzykiem inwestycyjnym się odznacza. Nie inaczej jest w przypadku NewConnect. Ryzyko utraty zainwestowanych środków jest na tym rynku spore i wynika z kilku kwestii. Jakich?

 1. Krótki okres działania większości notowanych na rynku NewConnect spółek. Ich pozycja na rynku jest mniej stabilna, a ryzyko bankructwa większe.
 1. Ograniczona płynność akcji. Wynika to z niskiego wolumenu oraz niedużej liczby i wartości transakcji. Co to jednak oznacza w praktyce? Że inwestor może mieć kłopot ze znalezieniem nabywcy akcji, co z kolei nie daje możliwości wyjścia z inwestycji w dowolnym momencie np. w celu minimalizacji ewentualnych strat.
 1. Mniejsze rozdrobnienie akcjonariatu. Oznacza to, że akcje należą do mniejszego grona osób fizycznych.
 1. Większa zmienność w porównaniu z przedsiębiorstwami notowanymi na GPW.

Wszystko to sprawia, że rynek NewConnect jest raczej polecany doświadczonym inwestorom, którzy dysponują odpowiednią wiedzą na temat inwestowania.

Wady NewConnect

Wspomniane wyżej determinanty ryzyka, w tym szczególnie ograniczona płynność akcji oraz mniejsze rozdrobnienie akcjonariatu, to nie jedyne wady rynku NewConnect. Wśród innych jego mankamentów wymienia się:

 • brak precyzyjnej polityki informacji inwestycyjnej,
 • brak indeksu spółek wiodących – promowałby on te spółki, które spełniają oczekiwania inwestorów względem chociażby publikacji rzetelnych informacji finansowych i mają określony staż na rynku – inwestowanie w nie byłoby zatem bezpieczniejsze. Pozwoliłoby to również na stworzenie dobrych relacji inwestorskich,
 • duża liczba tzw. spółek groszowych – zwiększa to niebezpieczeństwo nagłej zmiany kapitalizacji notowanych walorów. Sprawia również, że dokonanie adekwatnej wyceny spółki jest trudniejsze. Wszystko to utrudnia wycenę ryzyka, a tym samym uniemożliwia wręcz podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej,
 • ograniczona możliwość działania na rynku funduszy inwestycyjnych – co zachęciłoby inwestorów prywatnych do lokowania kapitału na NewConnect. Wiąże się to z brakiem ostrych wymogów formalnych odnośnie polityki informacyjnej, co zniechęca fundusze inwestycyjny do prowadzenia działalności na rynku,
 • możliwość wystąpienia zjawiska insider tradingu – w takiej sytuacji transakcje papierami wartościowymi są dokonywane przez osoby, które mają dostęp do niejawnych informacji dotyczących spółek. Wykorzystują one zgromadzone dane, by osiągnąć prywatny zysk,
 • trudność w pozyskaniu kapitału proporcjonalnego względem tego z głównego parkietu – co zniechęca przedsiębiorstwa do wchodzenia na NewConnect.

Biorąc pod uwagę krótki czas funkcjonowania rynku NewConnect, można powiedzieć, że lata świetności ma on jeszcze przed sobą. Żeby jednak zdał egzamin, oferując inwestorom prywatnym wysokie stopy zwrotu, a przedsiębiorstwom odpowiednią ilość kapitału, należy prowadzić działania dążące do usunięcia jego wad. Wówczas przyciągnie on większą liczbę firm i inwestorów.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?

Biznes i FinansePorady

Current Ratio, czyli wskaźnik płynności bieżącej – co to jest?