Biznes i FinanseFirmy i StartupyPorady

Jednoosobowa działalność czy spółka – co jest lepsze?

Jednym z najważniejszych dylematów aspirującego przedsiębiorcy jest wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności biznesowej. Za dwie najpopularniejsze uznaje się jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółkę z o.o. Które rozwiązanie jest lepsze?

Podstawowe różnice

Zarówno jednoosobowa działalność gospodarcza, jak i spółka z o.o. mają swoje zalety i wady, a wybór odpowiedniej formy często podyktowany jest specyfiką branży czy też kwestiami wizerunkowymi. Pod uwagę należy wziąć także indywidualne preferencje przedsiębiorcy czy też kierunki rozwoju przyszłej firmy.

Wybrane formy prowadzenia działalności gospodarczej różnią się między sobą pod wieloma względami. Warto więc dokładnie przeanalizować aspekty formalno-prawne, tak aby nie żałować podjętej decyzji. W czym przejawiają się największe różnice pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z o.o.?

  1. Rejestracja firmy

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej nie jest ani trudna, ani nader skomplikowana. Nie wiążą się z nią również żadne dodatkowe koszty. Wystarczy złożyć wniosek CEIDG, co można zrobić we właściwym urzędzie gminy (miasta) lub przez Internet. Wybierając tę drugą opcję, należy po 7 dniach od złożenia wniosku udać się do urzędu, żeby uwierzytelnić wniosek. Chyba że przyszły przedsiębiorca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, wówczas nie jest to konieczne.

Z kolei w przypadku spółki z o.o. przedsiębiorca koniecznością jest wpłata kapitału zakładowego (minimum 5 tys. zł), a także sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się z wizytą u notariusza i dodatkowymi kosztami – wysokość taksy notarialnej i podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od wysokości kapitału zakładowego. Wpis w KRS wiąże się również z innymi opłatami, np. z tytułu publikacji wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  1. Osobowość prawna i opodatkowanie

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to sam przedsiębiorca jako osoba fizyczna jest podatnikiem. Ciąży na nim obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wybierać może z różnych form opodatkowania.

Spółka z o.o. ma z kolei osobowość prawną, przez co ciąży na niej obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych. Jest on odprowadzany nie tylko od całego dochodu brutto osiągniętego przez spółkę, ale i od dywidendy lub wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w zarządzenia. Jest to tzw. podwójne opodatkowanie.

  1. Księgowość

Księgowość spółki z o.o. należy prowadzić w formie ksiąg rachunkowych. W przypadku jednoosobowej działalności obowiązek ten pojawia się dopiero po przekroczeniu przez nią 2 milionów euro netto. Do tej kwoty można stosować uproszczoną formę tzw. małą księgowość, czyli Księgę Przychodów i Rozchodów.

  1. Składki ZUS i na ubezpieczenie zdrowotne

Zarówno przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność osobową, jak i spółkę z o.o. jest zobowiązany do opłacania składek ZUS oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym ten pierwszy przez pierwsze dwa lata funkcjonowania przedsiębiorstwa jest objęty składką preferencyjną i płaci 30% składki ZUS, drugi – nie. Obowiązku opłacania składek ZUS w przypadku spółki z o.o. można jednak uniknąć, o ile wspólników jest więcej.

Jednoosobowa działalność czy spółka z o.o. – co wybrać?

To, czy przyszły przedsiębiorstwa zdecyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej czy też spółki z o.o., zależy od wielu kwestii, w tym skali biznesu. Jeśli przedsięwzięcie charakteryzuje się dużą skalą, istotne znaczenie może mieć chęć uniknięcia odpowiedzialności za zobowiązania firmy, co gwarantuje spółka z o.o. Atutem tej formy prowadzenia działalności gospodarczej jest także to, że pozwala ona na rozszerzenie grona wspólników, co przy firmie jednoosobowej nie jest możliwe.

Jeżeli zaś przyszły przedsiębiorca za najważniejszą kwestię uznaje niskie koszty założenia i prowadzenie oraz sprawozdawczości firmy, wówczas bardziej opłacalna jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie tylko nie wymaga dysponowania kapitałem początkowym, ale i przysługuje jej preferencyjna stawka na ubezpieczenie społeczne. Co ważne, proces jej założenia i likwidacji jest szybszy i łatwiejszy. Dodatkowo opodatkowanie przedsiębiorcy w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej następuje wyłącznie raz, zaś w spółce z o.o. opodatkowanie występuje na dwóch poziomach.

Podsumowując, wybór formy działalności gospodarczej podyktowany powinien być przede wszystkim skalą przedsięwzięcia. Jeśli jest ona znaczna, wszelkie koszty i uciążliwości związane ze spółką z o.o. nie są aż tak widoczne. Istotniejsze znaczenie ma bowiem ograniczenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. W przypadku niewielkiego biznesu lepiej zaś sprawdza się jednoosobowa działalność gospodarcza.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?