Kapitał i InwestycjeNewConnectPorady

Kiedy, jak i czy warto inwestować na NewConnect?

NewConnect to alternatywny system obrotu akcjami. Prowadzony jest poza rynkiem regulowanym GPW w Warszawie, a notowane są na nim akcje małych przedsiębiorstw o wysokim potencjale rozwojowym. Co to oznacza dla inwestorów? Czy warto decydować się na ten sposób pomnażania kapitału i jak inwestować na rynku?

Czy warto inwestować na NewConnect?

Inwestowanie na NewConnect pozwala inwestorowi na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków w stosunkowo krótkim czasie. Jest również dobrym sposobem na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Zapewnia także na łatwy dostęp do innowacyjnych, perspektywicznych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw.

Co więcej, NewConnect oferuje duże zmiany kursów akcji, niższe koszty tradingu oraz możliwość zarabiania na daytradingu, przez co jest szczególnie chętnie wybierany przez inwestorów preferujących dokonywanie inwestycji krótkoterminowych. Rynek ten charakteryzuje się również większymi i dynamiczniejszymi ruchami na walorach. Nie dziwi zatem fakt, że zainteresowanie inwestorów prywatnych i instytucjonalnych rynkiem NewConnect jest spore.

Nie oznacza to jednak, że inwestowanie na NewConnect jest całkowicie pozbawione wad. Na uwadze należy mieć przede wszystkim wysokie ryzyko inwestycyjne, którym charakteryzuje się ten sposób pomnażania kapitału. Jego źródła są różne: ograniczona płynność akcji, mniejsze w porównaniu z parkietem głównym rozdrobnienie akcjonariatu czy też krótki okres działania większości przedsiębiorstw, które są na nim notowane. Wszystko to sprawia, że inwestor musi zachować czujność. Jak więc inwestować na NewConnect?

Jak osiągnąć sukces na NewConnect?

Specyfika rynku New Connect sprawia, że, jak zostało wspomniane, inwestowanie na nim jest obarczone większym ryzykiem niż na przykład inwestowanie na głównym parkiecie GPW. Nie jest to więc odpowiednie miejsce dla osoby, która w inwestowaniu stawia swoje pierwsze kroki. Spekulacyjny charakter obrotu sprawia bowiem, że doświadczenie jest niezbędne, by móc dostrzec dokonujące się zmiany i odpowiednio zareagować na nie.

Istotna jest również prawidłowa ocena informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym, co również nie jest możliwe bez odpowiedniej wiedzy. Inwestor może w nim znaleźć m.in. opis sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, jego sprawozdanie finansowe, a także dane dotyczące historii, reprezentowanej przez spółkę strategii rozwoju czy też otoczenia, a jakim firma funkcjonuje. Szczególną uwagę należy zwrócić także rozdziały dotyczące analizy czynników ryzyka.

Tak przeprowadzona analiza fundamentalna stanowi podstawę wszelkich działań inwestycyjnych. Nie daje jednak pełnego obrazu spółki. Konieczna jest również analiza techniczna. Ta jednak ze względu na fakt, że NewConnect jest rynkiem o niskiej płynności, obarczona jest sporym ryzykiem błędu. Specjaliści są zgodni – kierować należy się po części zdrowym rozsądkiem, a po części intuicją. Czy istnieją jednak konkretne strategie inwestowania, które można wykorzystać na rynku NewConnect? Jak najbardziej.

  1. Strategia bazująca na analizie wskaźnikowej. Najczęściej wykorzystuje się wówczas miernik P/E, porównujący cenę akcji do zysku na akcję. Jeśli jest on niski, może to oznaczać, że spółka jest niedowartościowana. W najbliższej przyszłości można się więc spodziewać, że jej akcje będą wzrastać.
  1. Strategia buy and hold. Polega na zakupie akcji i przetrzymaniu jej przez długi okres. Jej celem jest osiągnięcie zysku ze wzrostu wartości akcji i otrzymanej dywidendy.
  1. Inwestowanie w określone sektory. Strategia ta obejmuje wytypowanie podmiotów, w które warto inwestować przy uwzględnieniu sektora, w którym funkcjonują, np. branża Hi-Tech, ochrona środowiska czy też biotechnologia.
  1. Strategia łapania spadających róż. W jej przypadku inwestor skupia się na spółkach, których kurs ulega obniżeniu, oczekując, że rynek po pewnym czasie powróci do wartości fundamentalnej.
  1. Strategia angażowania się w spółki, których wartość akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free-float) jest niska.

To, na jaką strategię zdecyduje się inwestor, zależy od jego indywidualnych preferencji. Każda może przynieść zarówno zyski, jak i straty.

Kiedy warto inwestować w spółki na NewConnect?

Jak widać, w zależności od wybranej strategii inwestowania odpowiedni moment na kupno papierów wartościowych na NewConnect może być różny. Odpowiedź na pytanie, kiedy warto inwestować w spółki notowane na tym rynku, nie jest więc jednoznaczna. Co ciekawe, istnieje możliwość zakupu akcji przed ich debiutem na NewConnect, wykorzystując w tym celu ofertę publiczną lub private placement. Opcje te są ryzykowne, jednak mogą przynieść wysoką stopę zwrotu.

Inwestowanie na NewConnect cieszy się coraz większą popularnością. Wraz z rozwojem rynku chętnych na pomnażanie kapitału w ten sposób powinno przybywać. Ten alternatywny rynek obrotu oferuje bowiem możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Warto jednak pamiętać, że inwestowanie na nim jest ryzykowne i wymaga doświadczenia.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?