Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

Dokapitalizowanie przedsiębiorstwa pozwoli na rozszerzenie jego działalności lub realizację wielu rozmaitych celów. Jest to więc podstawa rozwoju firmy. Warto zatem dowiedzieć się, kiedy i jak należy szukać dodatkowego kapitału.

Na wstępie konieczne jest wyjaśnienie pewnych kwestii. Przede wszystkim nie wolno nam mylić pojęcia dokapitalizowania działalności z jej finansowaniem. Pozyskanie kapitału ma nam bowiem zapewnić dokonanie rozmaitych inwestycji, które następnie wypracują zysk. Finansowanie polega natomiast na wykorzystywaniu posiadanych środków do prowadzenia bieżącej działalności.

Należy jeszcze wskazać na dwa pojęcia. Pierwszym z nich jest kapitał własny, które pochodzi od właściciela przedsiębiorstwa, tak zwanych środków rezerwowych (kapitał zakładowy), funduszu udziałowego oraz wypracowywanego zysku netto. Do tego dochodzi również kapitał obcy, pozyskiwany z zewnętrznych źródeł – inwestorów, emisji papierów dłużnych, kredytów bankowych, pożyczek etc.

Skoro już wiemy, o czym jest mowa, możemy przejść do wskazania sposobów na pozyskanie kapitału, który pozwoli nam na realizację postawionych celów. Skupimy się również na tym, kiedy warto o tego typu środki się starać.

Dokapitalizowanie firmy na start

Zaczniemy od początku, a więc od pozyskania kapitału na rozruch przedsiębiorstwa. Dla wielu podmiotów jest to moment decydujący o dalszych rozwoju (lub jego braku). Pieniądze pozyskane w ten sposób mogą posłużyć między innymi do inwestycji w sprzęt lub technologię, które zapewnią dalszą działalność. Z jakich źródeł można pozyskać taki kapitał?

  • Anioł biznesu – mowa o pojedynczym inwestorze, który przekazuje środki na firmę we wczesnym stadium jej rozwoju. Tacy inwestorzy przeważnie działają w sektorach, na których się znają i w których widzą potencjał. Poza przeznaczaniem kapitału, anioł biznesu może zaproponować również wsparcie merytoryczne, które również w wielu przypadkach okaże się nieocenione.
  • Venture Capital – to fundusze wspierające firmy we wczesnych stadiach rozwoju. Przekazują one kapitał przede wszystkim na projekty innowacyjne. Fundusze wspierają przedsiębiorstwa w okresie średnio i długoterminowym, oferując również know how, sieć kontaktów i wszelką pomoc, która okazuje się kluczowa w rozwoju młodej firmy. Co ważne, w zamian za wsparcie, fundusze zostają najczęściej udziałowcami przedsiębiorstw.
  • Platformy crowdfundingowe – dokapitalizowanie społecznościowe może okazać się potrzebne nie tylko do rozwoju firmy, ale nawet do jej uruchomienia. Odpowiednie przedstawienie projektu pozwoli przekonać zwykłych ludzi do zainwestowania nawet niewielkich środków, z których w końcu uzbiera się suma pozwalająca na realizację kolejnych celów.

Kapitał jako warunek rozwoju

Pozyskiwanie środków pieniężnych okaże się zawsze wtedy, gdy naszym celem okażą się kolejne inwestycje mające na celu rozszerzenie działalności firmy lub jej modernizację. Mowa tutaj między innymi o zakupie nowego sprzętu, wybudowaniu zakładów, zwiększeniu kadry, etc.

Warunkiem dalszego rozwoju okaże się oczywiście wystarczający kapitał. W jaki sposób go pozyskać? Na przykład poprzez kredyty inwestycyjne, które są udzielane na okres od roku do nawet 20 lat. Oczywiście by otrzymać środki, niezbędne będzie uzyskanie zdolności do realizacji inwestycji, określenie jej rodzaju i celu. Konieczne jest także zabezpieczenie kredytu – na przykład poprzez przeniesienie własności lub weksel.

Kolejnym źródłem kapitału mogą okazać się Fundusze Private Equity. Mamy tu do czynienia z tworem podobnym do Venture Capital, jednak w tym przypadku inwestorzy wspomagają nie rozruch, a dalszy rozwój firmy. Inwestują oni we wzrost spółki w perspektywie długoterminowej. Wsparcie może przyjąć formę finansową, ale również doradztwa prawnego, know how czy też udostepnienia siatki kontaktów.

Pozyskanie kapitału podczas ekspansji międzynarodowej

Dodatkowe źródła kapitału okażą się niezbędne także wówczas, gdy zechcemy podbić rynki zagraniczne, rozszerzając tym samym swoją działalność. Jak wiadomo, zdobycie i utrzymanie pozycji na nowych rynkach wymaga pewnych inwestycji, a także przeprowadzenia wszelkich czynności mających dostosować produkt, a także działalność do potrzeb nowych klientów.

Podobnie jak w przypadku rozwoju firmy, kapitału możemy szukać przede wszystkim w bankach, a także w funduszach Private Equity. Dobrym pomysłem może okazać się także emisja akcji na rynku kapitałowym.

Wybór odpowiedniego momentu na dokapitalizowanie firmy jest kluczowy dla jej dalszego rozwoju. Przed podjęciem stosownych kroków należy przeprowadzić dokładną analizę obejmująca cel pozyskiwania kapitału oraz możliwości przedsiębiorstwa.

Polecane wpisy
NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?

Biznes i FinansePorady

Current Ratio, czyli wskaźnik płynności bieżącej – co to jest?