Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Wycena i wartość firmy – jak to zrobić?

Przeprowadzenie wyceny własnego przedsiębiorstwa jest potrzebne na wypadek różnych procesów gospodarczych. Żeby przebiegły one w sposób prawidłowy, należy do tematu podejść w odpowiedni sposób.

Odpowiedź na pytanie „ile warta jest moja firma?” może przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza gdy funkcjonuje na rynku już od dłuższego czasu. Przed tego typu dylematami stają nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również niewielkie firmy, a nawet działalności jednoosobowe.

Właściwa wycena jest konieczna, jeśli chcemy zaciągnąć kredyt, sprzedać firmę, znaleźć inwestora czy też połączyć się z innym podmiotem. Oczywiście tego typu zdarzeń gospodarczych jest więcej. Co więc należy zrobić, aby ich przeprowadzenie mogło okazać się możliwe?

Co to jest wycena firmy?

Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia wszystkich znanych sposobów, warto wyjaśnić, o czym w ogóle mówimy. Zgodnie z definicją, wycena to proces mający na celu określenie rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa. Jest on realizowany poprzez zastosowanie odpowiednich metod, w ramach których należy posłużyć się oficjalnymi danymi finansowymi i wszelkimi informacjami na temat przedsiębiorstwa. Mowa tu między innymi o sposobie prowadzenia działalności, formie prawnej czy też zakresie funkcjonowania.

Rzetelność wyceny wpływa na pozycję negocjacyjną podczas wspomnianych wcześniej zdarzeń gospodarczych. Metod przeprowadzania wycen wartości firmy jest wiele. Ich dobór zależy przede wszystkim od celu całego procesu. Obecnie najczęściej wykorzystywane są trzy następujące metody:

  • dochodowa,
  • porównawcza,
  • majątkowa.

Są one wykorzystywane przede wszystkim podczas przygotowywania firmy do sprzedaży, jednak okażą się przydatne również w przypadku starania się o kredyt czy też dofinansowanie.

Wycena firmy metodą porównawczą

Jak sama nazwa wskazuje, polega ona na porównaniu. Co jest porównywane i do czego? Chodzi oczywiście o naszą firmę, która jest zestawiana z innymi podmiotami z tego samego rynku i podobnym profilu działalności.

Pod uwagę brane są najważniejsze dane rynkowe, czyli bilans ekonomiczny, przepływy pieniężne oraz wyniki finansowe. Oczywiście w wielu przypadkach takie porównanie ma znaczenie szacunkowe, jednak zazwyczaj wystarczy to, aby przekonać inwestora, że jesteśmy konkurencyjni.

Jak wycenić wartość firmy.

Podstawową zaletą metody porównawczej jest prostota jej realizacji. Należy jednak przy tym podkreślić, że o jej skuteczności decyduje kilka czynników. Mowa tu przede wszystkim o odpowiednim doborze podmiotów, do których będziemy się porównywać, a także wybraniu właściwych mierników porównawczych.

Na samym początku analizujemy profil działalności i sektory, w których poruszają się przedsiębiorstwa mające zostać poddane porównaniu. Oczywiście będą to wyłącznie firmy, które publikują dane finansowe lub były podmiotami przejęcia czy też fuzji. Wszystko to pozwala następnie dobrać nam mierniki, na podstawie których będzie dokonywane porównanie.

Wycena firmy metodą dochodową

W tym przypadku najważniejszym miernikiem okażą się przepływy pieniężne. Wartość firmy określana jest poprzez prognozę przyszłych dochodów, które zostaną zdyskontowane wskazaną stopą zwrotu.

Jak podkreślają specjaliści, metoda ta jest najbardziej precyzyjna – o ile oczywiście uda nam się odpowiednio oszacować przyszłe dochody. Nie jest to jednak tak łatwe, jak może nam się wydawać. Co więc zrobić, aby nasze prognozy okazały się trafione? Najważniejsze wydaje się wykorzystanie odpowiednich danych. Powinny one pochodzić ze szczegółowej analizy wszystkich obecnych źródeł, z których pozyskiwane są dochody. Do tego powinna dojść również analiza rynku oraz obecnych trendów. Powinniśmy opierać się nie na optymistycznych prognozach, a bardziej na realnych celach, jakie jesteśmy w stanie spełnić.

Wycena firmy metodą majątkową

Ostatnia opisywana metoda opiera się na obecnym majątku przedsiębiorstwa. Chcąc określić wartość firmy, sumuje się wszystkie posiadane aktywa, które zostają następnie pomniejszone o aktualne zobowiązania finansowe.

Jest to prosta i stosunkowo szybka metoda, która jest jednak narażona na liczne błędy, których powodem może być niewiarygodne dane dostępne w sprawozdaniach finansowych, a także brak uwzględnienia wartości znaków towarowych, kadry czy też know how.

Jaką metodę warto wybrać? Jak już wspomnieliśmy, wiele zależy od tego, w jakim celu przeprowadzana jest wycena wartości przedsiębiorstwa. Wszystko to sprawia, że specjaliści podkreślają jedno – aby uzyskać najbardziej wiarygodne dane, warto skorzystać ze wszystkich trzech metod. Otrzymane wyniki możemy następnie ze sobą porównywać.

Polecane wpisy
Biznes i FinanseFirmy i StartupyKapitał i InwestycjePorady

Kiedy warto pozyskać kapitał dla firmy?

NewConnectPorady

Jakie są zalety i wady NewConnect?

Kapitał i InwestycjePorady

Co jest lepsze: private equity czy venture capital?

Biznes i FinanseKapitał i InwestycjePorady

Jak pozyskać inwestora dla mojego biznesu?